Prynu Sylwadau InstagramSut i brynu golygfeydd, tanysgrifwyr, hoffterau, sylwebaethau?

CofrestruYchwanegwch arian at eich balansCreu cwmniSylwadau Instagram

Phris £ / 100

Sylwadau Emoji Instagram - [cychwyn ar unwaith] [500-1,000/dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 5] 1.95
Sylwadau ar hap wedi'u gwirio gan Instagram-[0-24 awr yn cychwyn] [1-7 /dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 1] 71.39
Sylwadau Emoji Instagram-[0-12 awr yn cychwyn] [100-500 /dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 10] 1.3
Sylwadau ar hap Instagram - [0 - 24 awr yn cychwyn] [20-100 /dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 100] 25.96


I gael prawf am ddim ar y gwasanaeth hwn, cysylltwch â'r ymgynghorydd ar -lein ar y gwaelod ar y dde.


Prynu Sylwadau Instagram Custom Mae ymddangosiad cyfryngau cymdeithasol chwyldroadol o'r fath, fel y dyddiau hyn yn Instagram mwyaf poblogaidd, wedi bod yn bobl unedig o bob cwr o'r byd o amgylch y platfform, sy'n caniatáu i bawb wneud cyhoeddiadau o luniau a chlipiau fideo o'u bywyd eu hunain, a newidiodd nid yn unig y bywyd yn unig o bob un ohonom, wedi newid yr holl system fusnes a marchnata, ond wedi newid y byd ei hun. Mae'n lle y gall pobl rannu nid yn unig eu munudau o fywyd gyda lluniau gweledol, ond eu hemosiynau a'u hatgofion eu hunain. Yr hyn sy’n fwy arloesol yn y platfform cymdeithasol hwn yw’r ‘hashnod’. Gyda'i help, gallwch chi ddod o hyd i unrhyw swydd yn hawdd sy'n gysylltiedig â'r pwnc sydd gan yr hashnod. Gellir ysgrifennu'r arbenigedd hwn o Instagram mewn disgrifiad ar ôl neu mewn sylwadau. Ar hyn o bryd, mae'n fath o hen ysgol i fod yn breswylydd Insta syml, sydd ddim ond yn postio ychydig o luniau'r mis ac yn hoffi post eu ffrind yn unig. Yr hyn y mae’r rhan fwyaf o’r defnyddwyr yn ei fynnu ei fod yn boblogrwydd, rhif dilynwyr go iawn ac actifrwydd eu dilynwyr. Pam maen nhw ei eisiau? Gyda chyfrif Insta poblogaidd a gweithredol, rydych chi'n sefyll yr holl siawns i wneud rhywfaint o arian go iawn ar hysbysebu arfer. Marchnata cynnyrch ar Instagram gyda chymorth defnyddwyr Instagram poblogaidd yw'r duedd ddiweddaraf, gan ei fod yn sicr y bydd pobl yn gweld eich cynhyrchion yn swyddi'r defnyddwyr poblogaidd hyn ac efallai'n ymddiddori mewn ei brynu. Mae'r blogiwr yn cael incwm sefydlog o weithgaredd o'r fath a gall hyd yn oed ei gael fel prif waith, ac ar yr ochr arall, mae'r hysbysebwr, perchennog brand, yn cael tunnell o gleientiaid newydd, sy'n prynu ei nwyddau. Mae'r cyfan o fudd i'r ddwy ochr. Yn fwy na hynny, gall rhai blogwyr, defnyddwyr, sy'n hysbysebu nwyddau, gael refeniw ychwanegol o faint o sylwadau o dan y cyhoeddiadau. Wrth fynd ar ôl poblogrwydd ac arian mae llawer o bobl yn ceisio cael sylwadau ar gyfer Instagram trwy wasanaethau ansicr. Ond, nid yw'r holl wasanaethau heb eu gwarantu o'r fath yn ddim mwy na gwastraff arian ac amser. Rydych chi'n sefyll siawns o gael eich gwahardd gan y rhwydwaith oherwydd hwb anghyfreithlon gan bots. A dyna pam mae angen i chi geisio am ddarparwr gweddus. Rydym yn eich argymell i brynu sylwadau Instagram ar ein gwefan, fel gyda ni byddwch yn osgoi'r holl ganlyniadau annymunol posibl.