Prynu cyfranddaliadau cymdeithasol youtubeSut i brynu golygfeydd, tanysgrifwyr, hoffterau, sylwebaethau?

CofrestruYchwanegwch arian at eich balansCreu cwmniCyfranddaliadau Cymdeithasol YouTube

Phris £ / 100

Cyfranddaliadau Cymdeithasol YouTube - [cychwyn ar unwaith] [50,000-100,000 /dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 100] 0.13
Cyfranddaliadau Cymdeithasol YouTube - [cychwyn ar unwaith] [5,000-10,000 /dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 100] 0.12
Cyfranddaliadau Cymdeithasol YouTube UDA - [cychwyn ar unwaith] [5,000-10,000 /dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 100] 0.12
Cyfranddaliadau Cymdeithasol YouTube-[cychwyn 0-12 awr] [100-300/dydd] [ Британии — Уэльсе] [Min: 100] 0.45


I gael prawf am ddim ar y gwasanaeth hwn, cysylltwch â'r ymgynghorydd ar -lein ar y gwaelod ar y dde.


Prynu cyfranddaliadau cymdeithasol youtube Beth sydd ei angen arnoch i gynyddu poblogrwydd eich fideos YouTube a sianel ar sawl platfform, i gael cyfle i gwrdd â chynulleidfaoedd mwy mewn amser byr ac i wneud i'ch fideo godi? Gadewch i ni ddweud ar unwaith: i gyfranddaliadau cymdeithasol YouTube! Rydym yn sicrhau bod eich fideos yn cael eu crybwyll fel y gallant dargedu cynulleidfaoedd ar sawl platfform. Gall cyfranddaliadau cymdeithasol, sydd oddeutu 30 y cant yn effeithiol yn yr algorithm sy'n pennu tueddiadau YouTube, wneud i'ch fideos sefyll allan. Ar ben hynny, hyd yn oed os na allwch fynd i mewn i'r tueddiadau, bydd gennych lawer o ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'ch fideo yn eich darganfod, a byddwch yn naturiol yn darparu cefnogaeth backlink i'ch fideo. Yn fyr, mae'n ymddangos bod y peth hwn yn broffidiol ym mhob ffordd! Beth mae cyfranddaliadau cymdeithasol yn ei wneud ar gyfer eich fideo / sianel YouTube? Mae cyfranddaliadau cymdeithasol yn rhoi gwybodaeth bwysig iawn i algorithmau YouTube a Peiriannau Chwilio: Mae'r fideo hon yn ddefnyddiol ac mae pobl yn dod o hyd i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano yn y fideo hwn wrth chwilio am y pwnc perthnasol. Mae'r wybodaeth hon yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd YouTube a defnyddwyr sy'n chwilio am wybodaeth benodol mewn peiriannau chwilio yn dod ar eich traws. Oherwydd bod algorithmau llwyfannau digidol yn fwy defnyddiol ac yn tueddu i dynnu sylw at yr hyn sy'n ddefnyddiol, yr hyn a grybwyllir, a'r hyn sy'n weladwy. Mae cyfranddaliadau cymdeithasol yn cyflawni'r canlynol ar gyfer eich fideos a'ch sianel: Mae nifer y golygfeydd o'ch fideo yn cynyddu. Oherwydd bod pob cyfran yn farchnata y gellir ei gweld gan ddilynwyr y cyfrif dan sylw. Mae defnyddwyr o'r fan hon yn clicio ar eich fideo ac yn eich helpu i ennill ystadegau amser gwylio ar gyfradd benodol.Bydd mwy o welededd a stats yn golygu y bydd eich fideo yn graddio'n uwch ar rai geiriau allweddol ar YouTube. Cam wrth gam, mae eich fideo yn dod yn agosach at y pwynt lle mae'n haws i'ch cynulleidfa darged ei darganfod.Mae'r algorithm sy'n galluogi didoli fideos yn y dangosfwrdd sy'n tueddu hefyd yn cael ei effeithio'n sylweddol gan gyfranddaliadau cymdeithasol YouTube. Mae'r ffaith bod pobl yn dal i siarad amdanoch chi yn rheswm boddhaol iawn i YouTube eich cynnwys chi.