Prynu cas bethau youtubeSut i brynu golygfeydd, tanysgrifwyr, hoffterau, sylwebaethau?

CofrestruYchwanegwch arian at eich balansCreu cwmniCas bethau youtube

Phris £ / 100

Rhowch 'ddim yn hoffi' o dan y fideo youtube [ Британии — Уэльсе] [Min: 1] 2.95


I gael prawf am ddim ar y gwasanaeth hwn, cysylltwch â'r ymgynghorydd ar -lein ar y gwaelod ar y dde.


Sut prynu cas bethau youtube? Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wybod yw y gall cas bethau fod yn ddefnyddiol iawn i YouTubers fel chi. Maent yn cynnig ffordd wych o ddechrau'r dechrau gorau posibl gyda sianel newydd. Mae yna sawl ffordd y gall prynu cas bethau eich helpu chi ar y platfform cyfryngau cymdeithasol hwn. Mae'n ymwneud â chael y nifer iawn o gas bethau ar rai fideos. Nid yw hyn yn rhywbeth rydych chi am fod yn ddiofal ag ef, gan y gallai ôl -danio. Gallwch hefyd ddefnyddio cas bethau ar fideos o sianeli eraill. Gall y ddau senario hyn fod yn hynod fuddiol. Cyn i chi wneud penderfyniad terfynol, y naill ffordd neu'r llall, mae'n hanfodol eich bod yn archwilio rhai o'r buddion sydd gan y gwasanaeth hwn i'w cynnig yn gyntaf. Apêl Naturiol Bydd cael cas bethau tuag at rai o'ch fideos yn gwneud iddynt ymddangos yn fwy naturiol, sy'n apelio llawer ar bobl. Y peth olaf y bydd pobl yn ei feddwl yw eich bod wedi talu arian i hybu poblogrwydd eich fideos ’. Mae'n ffordd effeithiol o wneud eich sianel yn fwy deniadol i'r person bob dydd. Nid ydych chi am i'r holl fideos rydych chi'n eu huwchlwytho gael dim cas bethau, nad yw'n realistig. Y gwir yw bod gan fideos hynod boblogaidd hyd yn oed yn hynod boblogaidd o leiaf ychydig o gas bethau. Rhaid i'ch sianel beidio â dod ar draws fel rhai sydd wedi'i churadu'n ormodol.